OBELIŲ GRUPĖ

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „OBELIŲ GRUPĖ“ KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA Suvokdami ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą.

Asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Šioje kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje pateikiame informaciją apie UAB „Obelių grupė“, juridinio asmens kodas 302483077, registruotos buveinės adresas Paukštininkų g. 4 B, LT-56161, Kaišiadorys, vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą:

KOKIUS KANDIDATŲ DUOMENIS TVARKOME

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kuri leidžia mums jus identifikuoti.

Vykdydami atrankas į UAB „Obelių grupė“ esančias laisvas darbo vietas, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis:

Informacija apie kandidatą:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Gimimo data
 • Gyvenamoji vietovė
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresas
 • Informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir/ar pasiekimai)
 • Informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir/ar kvalifikacija)
 • Informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, seminarai, įgyti sertifikatai)
 • Informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose
 • Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo terminas: vykstant atrankoms į kandidato pasirinktą darbo vietą; kandidatų į darbo vietas duomenys saugomi neilgiau kaip 3 metus nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos.

Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške pateiktus duomenis numatytu tikslu mes laikome gautu, kai mums pateikiate savo CV ir kitus dokumentus.

Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV, gauname iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos portalų, socialinių tinklų ir kitų darbo paieškos paslaugas teikiančių subjektų, mes darome prielaidą, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokias paslaugas teikiančiam subjektui.

Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir/arba kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.

Jeigu pasibaigus atrankai mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, tuomet, negavę Jūsų sutikimo dėl duomenų tolimesnio saugojimo kandidatų duomenų bazėje, visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis sunaikinsime.

KANDIDATŲ DUOMENŲ BAZĖS ADMINISTRAVIMAS

Jeigu Jūs pageidausite būti įtrauktas į mūsų kandidatų duomenų bazę ir gauti informaciją apie ateityje mūsų vykdomas darbuotojų paieškas ir atrankas, gavę jūsų sutikimą, kandidatų duomenų bazėje tvarkysime toliau nurodytus duomenis:

Informacija apie kandidatą:

 • Vardas
 • Pavardė
 • Gimimo data
 • Gyvenamoji vietovė
 • Telefono numeris
 • Elektroninio pašto adresas
 • Informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis,pareigos, atsakomybės ir/ar pasiekimai)
 • Informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir/ar kvalifikacija)
 • Informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, seminarai, įgyti sertifikatai)
 • Informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose
 • Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys
 • Kiti Kandidatų savanoriškai patiekti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo terminas: kandidatų į darbo vietas duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško gavimo dienos.

Jūs turite teisę nesutikti, kad pasibaigus atrankoms Jūsų duomenys būtų įtraukiami ir tvarkomi kandidatų duomenų bazėje.

Tuo pačiu galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės. Nesutikimas ar sutikimo atšaukimas netrukdo dalyvauti kitose mūsų vykdomose atrankose.

Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą elektroninio pašto adresu info@obeliugrupe.lt ar paštu adresu Paukštininkų g. 4 B, LT-56161, Kaišiadorys.